Tarieven

Kosten

Dyslexiebehandeling

De behandeling van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (er is bij deze kinderen geen sprake van een andere (leer)stoornis naast de dyslexie) wordt in bepaalde gevallen vergoed door de gemeente. Neem contact op voor meer informatie hierover.

Individuele begeleiding

Voor kinderen die niet aan deze eis voldoen biedt Beter! lees- en spellingbegeleiding. Hiervoor geldt het uurtarief voor individuele begeleiding.

Dyslexieonderzoek

Bij een dyslexieonderzoek zit standaard een intelligentieonderzoek. Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling moet een intelligentieonderzoek worden afgenomen als deel van het dyslexieonderzoek. De intelligentie van een kind heeft immers ook invloed op het schoolse presteren en op het lezen en spellen van het kind.

Soms is er kortgeleden een intelligentieonderzoek afgenomen. Dan heeft het geen zin om dat nogmaals te doen. Daarom gebruikt Beter! in dat geval de resultaten van het eerder afgenomen onderzoek.

Dienst Tarief
Individuele begeleiding (op basis van 45 min. behandeling en 15 min. administratie) €50,-
Citotraining individueel €45,-
Citotraining 8 lessen à 60 min. (4 tot 8 leerlingen per groep) €150,-
Kaal intelligentieonderzoek (zonder analyse) €220,-
Intelligentieonderzoek met uitgebreide analyse en verslaglegging en gesprek €449,-
Volledig dyslexieonderzoek €670,-
Dyslexieonderzoek zonder intelligentieonderzoek €420,-
Dyscalculieonderzoek €670,-
Dyslexiescreening

Dyslexieonderzoek volwassene

Uitgebreid onderzoek naar sociaal-emotioneel functioneren en/of functioneren op school.

€165,-

€545,-

€50,- per uur, ingeschat aantal uur wordt vooraf besproken afhankelijk van de hulpvraag.