Beter! Cito

Beter! raadt aan Citotraining in te zetten bij kinderen die de neiging hebben faalangstig te zijn of slechter te presteren onder druk.

Op veel scholen worden Cito-toetsen afgenomen. In de media en de omgeving wordt hier vaak veel aandacht aan besteed, waardoor kinderen een hoge druk voelen om te presteren. Soms kan dit veel stress opleveren bij kinderen. Om te helpen bij de voorbereiding op deze toetsen biedt Beter! Citotraining. Het doel van de Citotraining is dat kinderen bekend worden met de vraagstelling van cito. Als kinderen beter voorbereid zijn voelen ze zich zekerder en zullen ze beter presteren op hun eigen niveau. Houd er wel rekening mee dat wanneer de schoolplaatsing voor het VO voornamelijk op de Cito-toetsen gebaseerd wordt, extra oefening soms een vertekend beeld kan geven. Hierdoor kunnen kinderen op een te hoog schoolniveau geplaatst worden. Beter! raadt daarom aan alleen Citotraining in te zetten bij kinderen die de neiging hebben faalangstig te zijn of slechter te presteren onder druk.

Werkwijze
In 8 sessies voorafgaand aan de toetsingsperiode wordt geoefend met Cito-toetsen voor alle vakken. De kinderen leren hoe ze verschillende soorten vragen moeten aanpakken en waar ze op moeten letten bij het maken van een Cito-toets. De begeleiding wordt aangeboden voor kleine groepen kinderen of individueel.

Kosten
Voor groepen van 4 tot 8 kinderen kost de Citotraining €125,- excl. btw per persoon. Voor individuele Citotraining wordt het uurtarief van €40,- excl. btw gerekend.

Wanneer een begeleidingssessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd kan de gereserveerde tijd alsnog in rekening worden gebracht.

Facturen worden eens per maand verstuurd. U wordt verzocht deze binnen 3 weken na dagtekening te voldoen.