Beter! Onderzoek

Een korte call-out

Wanneer er vanuit ouders of school een hulpvraag bestaat over het schoolse presteren van het kind kan een capaciteitenonderzoek afgenomen worden. Ook wanneer een kind niet lekker in zijn of haar vel lijkt te zitten of in de klas niet zo goed mee kan komen kan een intelligentieonderzoek inzicht bieden. Door middel van een intelligentieonderzoek kunnen de sterke en minder sterke kanten van een kind belicht worden. Hierdoor krijgen ouders en leerkrachten beter inzicht in de capaciteiten van het kind en kan het kind in of buiten de klas beter begeleid worden.

Soms hebben ouders en/of school het vermoeden dat er bij een kind sprake is van dyslexie. Beter! biedt dyslexieonderzoek aan. Intelligentieonderzoek is altijd een onderdeel van dyslexieonderzoek, tenzij er kortgeleden elders een intelligentieonderzoek is afgenomen waarvan het verslag kan worden gebruikt.

Werkwijze
Voorafgaand aan het onderzoek wordt een intakegesprek gehouden. Dit kan eventueel telefonisch. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt voor de testafname en voor het eindgesprek. Het onderzoek wordt meestal afgenomen in twee ochtenden op de school van uw kind. Na afloop van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag opgesteld, en indien er sprake blijkt te zijn van dyslexie wordt een dyslexieverklaring afgegeven. Bij het gesprek zijn ouders aanwezig en indien gewenst kunnen de leerkacht en/of IB’er van de school ook aanwezig zijn.

Tarieven

Kosten per onderzoek

Intelligentieonderzoek zonder gesprek en verslag (alleen resultaten)€220,-
Intelligentieonderzoek met uitgebreide analyse, verslaglegging en gesprek€449,-
Volledig dyslexieonderzoek€670,-
Dyslexieonderzoek zonder intelligentieonderzoek€420,-
Dyscalculieonderzoek€670,-

Meer informatie