Beter! Lezen en Spellen

Soms verloopt de lees- en spellingontwikkeling van een kind niet volgens verwachting. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Ook wanneer er geen sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie kan extra begeleiding een uitkomst zijn om achterstand te voorkomen of in te halen. In overleg met school kan deze extra begeleiding ofwel onder schooltijd plaatsvinden, ofwel na schooltijd. Beter! Orthopedagogiek biedt begeleiding in lezen en spellen op school of thuis aan kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling, maar wel wat extra hulp kunnen gebruiken.

Werkwijze
Eerst wordt een intakegesprek gehouden waarbij zowel het kind als een ouder/verzorger aanwezig zijn. Tijdens dit vrijblijvende intakegesprek wordt vastgesteld op welke gebieden ingezet moet gaan worden, hoelang de begeleiding in eerste instantie gaat duren, en op welk vast moment in de week de begeleiding plaats zal gaan vinden. Wanneer ouders er vervolgens voor kiezen de begeleiding te starten worden enkele toetsen afgenomen om het startniveau van het kind te meten. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld voor de afgesproken periode. Na deze periode wordt de begeleiding geëvalueerd en bekijken ouders en behandelaar samen of de begeleiding zal worden voorgezet.

Wanneer de begeleiding op school plaatsvindt is het de taak van ouders om hierover overleg te plegen met de school en de leerkracht. Ouders regelen een ruimte op school. De behandelaar zal wanneer nodig ook overleg plegen met school/leerkracht. In principe verloopt het contact altijd via ouders, zodat er nooit dingen besloten of veranderd worden zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn.

Omdat motivatie een belangrijke factor is bij lezen en spellen wordt geprobeerd de begeleiding voor het kind zo leuk mogelijk te maken. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden, maar spellen kan soms ook geoefend worden door middel van een leuk spel. Om de leesmotivatie hoog te houden kiest de behandelaar teksten die aansluiten bij de interesse van het kind.

 

Uurprijs

Individuele begeleiding (o.b.v. 50 min. begeleiding, 10 min administratie)€45,-